Ngữ Văn Lớp 9: “Việc của chúng tôi là ngồi đây. Khi có bom nổ thì chạy lên, đo khối lượng đất lấp vào hố bom, đếm bom chưa nổ và nếu cần thì phá bom.

Ngữ Văn Lớp 9: “Việc của chúng tôi là ngồi đây. Khi có bom nổ thì chạy lên, đo khối lượng đất lấp vào hố bom, đếm bom chưa nổ và nếu cần thì phá bom.

Ngữ Văn Lớp 9: “Việc của chúng tôi là ngồi đây. Khi có bom nổ thì chạy lên, đo khối lượng đất lấp vào hố bom, đếm bom chưa nổ và nếu cần thì phá bom. Người ta gọi chúng tôi là tổ trinh sát mặt đường. Cái tên gợi sự khát khao làm nên những sự tích anh hùng.” (Ngữ văn 9, Tập II)
Câu 1. Đoạn văn trên trích trong tác phẩm nào? Của ai? Nêu hoàn cảnh ra đời tác phẩm.
Câu 2. Xác định câu rút gọn được sử dụng trong đoạn và cho biết thành phần nào đã được rút gọn.
Câu 3. Nếu viết “Người ta gọi chúng tôi là tổ trinh sát mặt đường – cái tên gợi sự khát khao làm nên những sự tích anh hùng.”. Bộ phận được gạch chân là thành phần nào của câu? Việc tách riêng thành phần ấy làm một câu độc lập góp phần nhấn mạnh điều gì ở các nhân vật.
Câu 4. Từ vẻ đẹp của những con người “khát khao làm nên sự tích anh hùng”, em có suy ngẫm gì về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

0 bình luận về “Ngữ Văn Lớp 9: “Việc của chúng tôi là ngồi đây. Khi có bom nổ thì chạy lên, đo khối lượng đất lấp vào hố bom, đếm bom chưa nổ và nếu cần thì phá bom.”

 1. Câu 1: 
  – Đoạn văn trên trích trong tác phẩm “Những ngôi sao xa xôi”.
  – Của tác giả: Lê Minh Khuê
  – Hoàn cảnh sáng tác: Vào năm  1971, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ đang diễn ra vô cùng ác liệt, khó khăn, nguy hiểm.
  Câu 2: 
  – Câu rút gọn:
  Khi có bom nổ// thì chạy lên, đo khối lượng đất lấp vào hố bom, đếm bom chưa nổ và nếu cần thì phá bom.
  -> Khi có bom nổ: Là trạng ngữ
  -> thì chạy lên, đo khối lượng đất lấp vào hố bom, đếm bom chưa nổ và nếu cần thì phá bom: Là vị ngữ
  => Đây là câu rút gọn thiếu thành phần chủ ngữ.
  Câu 3: Nếu viết “Người ta gọi chúng tôi là tổ trinh sát mặt đường – cái tên gợi sự khát khao làm nên những sự tích anh hùng.”.
  – Bộ phận được gạch chân là thành phần phụ chú của câu.
  – Việc tách riêng thành phần ấy làm một câu độc lập góp phần nhấn mạnh ở các nhân vật: một sức mạnh phi thường, những phẩm chất anh hùng, gan dạ, dũng cảm, không ngại khó, ngại khổ.
  Câu 4: Từ vẻ đẹp của những con người “khát khao làm nên sự tích anh hùng”, em có suy ngẫm gì về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.
  => Giải đáp: Theo em, thế hệ trẻ chính là mầm non tương lai của đất nước, là một phần không thể thiếu chính vì vậy, trách nhiệm của thế hệ trẻ hiện nay là vô cùng lớn. Mỗi người cần xác định rõ ràng mục tiêu học tập, lí tưởng sống để có thể cống hiến những điều tốt nhất cho đất nước.
  ^^.Bạn tham khảo nha! Chúc bạn học tốt!

  Trả lời

Viết một bình luận