Ngữ Văn Lớp 9: trong những ngày qua, miền Trung nước ta đang gánh chịu những hậu quả nặng nề do thiên tai, lũ lụt gây ra. Em hãy tưởng tượng mình có m

Ngữ Văn Lớp 9: trong những ngày qua, miền Trung nước ta đang gánh chịu những hậu quả nặng nề do thiên tai, lũ lụt gây ra. Em hãy tưởng tượng mình có m

Ngữ Văn Lớp 9: trong những ngày qua, miền Trung nước ta đang gánh chịu những hậu quả nặng nề do thiên tai, lũ lụt gây ra. Em hãy tưởng tượng mình có mặt trong đoàn từ thiện nguyệt đi cứu trợ cho đồng bào vùng lũ và hãy kể về chuyến đi đầy ý nghĩa của mình?Viết một bình luận