Ngữ Văn Lớp 9: Trong những câu sau, câu nào có thành phần cảm thán? Chỉ rõ thành phần cảm thán trong câu có thành phần cảm thán. a)

Ngữ Văn Lớp 9: Trong những câu sau, câu nào có thành phần cảm thán? Chỉ rõ thành phần cảm thán trong câu có thành phần cảm thán. a)

Ngữ Văn Lớp 9: Trong những câu sau, câu nào có thành phần cảm thán? Chỉ rõ thành phần cảm thán trong câu có thành phần cảm thán.
a) Ôi Tổ quốc! Đơn sơ mà lộng lẫy!
(Tố Hữu)
b) Ơi hoa sen đẹp của bùn đen!
(Tố Hữu)
c) Than ôi! Sức người khó lòng địch nổi với sức trời!
(Phạm Duy Tốn)
d) Chao ôi, có biết đâu rằng: hùng hăng hống hách láo chỉ tổ đem thân ra mà trả nợ cho những cử chỉ ngu dại của mình thôi.
(Tô Hoài)
e) Ta nghe hè dậy bên lòng
Mà chân muốn đạp tan phòng, hè ôi!
(Tố Hữu)
Viết một bình luận

Mầm Non Hương Sen

?Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Địa chỉ: KDC Ruộng Dinh, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
☎️ (Cô Thanh)

© Mầm Non Hương Sen

Giúp "CON GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT" thành thạo tiếng anh trước tuổi lên 10 và nhiều phần quà hấp dẫn. Tìm hiểu thêm