Ngữ Văn Lớp 9: Trong câu: ” Chân ruộng dưới chúng cháu còn tốt hơn trên này” được viết theo nghĩa gốc hay nghĩa chuyển và theo phương thức biểu đạt nà

Ngữ Văn Lớp 9: Trong câu: ” Chân ruộng dưới chúng cháu còn tốt hơn trên này” được viết theo nghĩa gốc hay nghĩa chuyển và theo phương thức biểu đạt nà

Ngữ Văn Lớp 9: Trong câu: ” Chân ruộng dưới chúng cháu còn tốt hơn trên này” được viết theo nghĩa gốc hay nghĩa chuyển và theo phương thức biểu đạt nào.( 5S+vote ctlhn+tym)

0 bình luận về “Ngữ Văn Lớp 9: Trong câu: ” Chân ruộng dưới chúng cháu còn tốt hơn trên này” được viết theo nghĩa gốc hay nghĩa chuyển và theo phương thức biểu đạt nà”

  1. ” Chân ruộng dưới chúng cháu còn tốt hơn trên này” được viết theo nghĩa chuyển vì từ” chân” nghĩa gốc dùng để chỉ một bộ phận trên cơ thể con người, còn từ” chân” trong câu văn là để chỉ phần dưới cùng của cánh ruộng.

    Trả lời

Viết một bình luận