Ngữ Văn Lớp 9: Tôi là con gái Hà Nội. Nói một cách khiêm tốn, tôi là một cô gái khá.Hai bím tóc dày, tương đói mềm, một cái cổ cao, kiêu hãnh như đài

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 9: Tôi là con gái Hà Nội. Nói một cách khiêm tốn, tôi là một cô gái khá.Hai bím tóc dày, tương đói mềm, một cái cổ cao, kiêu hãnh như đài hoa loa kèn. Còn mắt tôi thì các anh lái xe bảo: ” Cô có cái nhìn sao mà xa xăm!”
Câu 1: Xác định thành phần biệt lập trong câu. Nêu tác dụng
Câu 2: Xác định ngôi kể và nêu tác dụng

Trả Lời

 1. 1) : Xác định thành phần biệt lập trong câu. Nêu tác dụng
  – Thành phần biệt lập phụ chú : Nói một cách khiêm tốn
  – Tác dụng : Thể hiện cách nói khiêm tốn của tác giả về vẻ đẹp của nhân vật Phương Định .
  2) Ngôi kể thứ nhất 
  – Người kể : nhân vật Phương Đinh – Xưng ” tôi ” , ” chúng tôi ” 
  – Tác dụng của ngôi kể thứ nhất 
  + Làm cho truyện trở nên chân thực và đáng tin hơn 
  + Tạo điều kiện triển khai mạch truyện theo mạch diễn biến tâm trạng của nhân vật Phương Định 
  + Giúp nhà văn miêu tả hiện thực khốc liệt của chiến tranh dưới cái nhìn của người trong cuộc 

  Trả lời
 2. Giải đáp: 
  Câu 1: Thành phần biệt lập: “Nói một cách khiêm tốn” -> Thành phần tình 
  – Tác dụng: Thể hiện cách nhìn của người nói đối với sự việc nói đế trong câu. Nhấn mạnh cái nhìn khách quan khi đánh gia nhân vật Phương Định. 
  Câu 2: 
  – Ngôi kể: Ngôi thứ nhất, nhân vật xưng “tôi”
  – Tác dụng:
  + Kể chuyện linh hoạt.
  + Câu chuyện gần gũi, sinh động hơn.

  Trả lời

Viết một bình luận