Ngữ Văn Lớp 9: Thế nào là bố cục văn bản và lỗi soạn thảo? Không spam, coppy mạng. Tự nghĩ tự biết tự trả lời đầy đủ.

Ngữ Văn Lớp 9: Thế nào là bố cục văn bản và lỗi soạn thảo? Không spam, coppy mạng. Tự nghĩ tự biết tự trả lời đầy đủ.

Ngữ Văn Lớp 9: Thế nào là bố cục văn bản và lỗi soạn thảo?
Không spam, coppy mạng. Tự nghĩ tự biết tự trả lời đầy đủ.

0 bình luận về “Ngữ Văn Lớp 9: Thế nào là bố cục văn bản và lỗi soạn thảo? Không spam, coppy mạng. Tự nghĩ tự biết tự trả lời đầy đủ.”

 1. Thế nào là bố cục văn bản:
  =>sắp xếp theo trình tự,trình bày rõ ràng,dễ hiểu và hợp lý,gồm 3 phần chính là:mở bài,thân bài và kết bài.
  thế nào là lỗi soạn thảo:
  =>lỗi ngôn ngữ,dấu câu,nội dung,định dạng,lỗi sai khi viết
  $#daothanhson187$

  Trả lời

Viết một bình luận