Ngữ Văn Lớp 9: Viết đoạn văn diễn dịch (10 – 12 câu) nêu suy nghĩ của em về những hậu quả nghiêm trọng của việc học tủ học vẹt hiện nay. Giú

Ngữ Văn Lớp 9: Viết đoạn văn diễn dịch (10 – 12 câu) nêu suy nghĩ của em về những hậu quả nghiêm trọng của việc học tủ học vẹt hiện nay. Giú

Ngữ Văn Lớp 9:

Viết đoạn văn diễn dịch (10 – 12 câu) nêu suy nghĩ của em về những hậu quả nghiêm trọng của việc học tủ học vẹt hiện nay.

Giúp mình với ạ !
Viết một bình luận

Mầm Non Hương Sen

?Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Địa chỉ: KDC Ruộng Dinh, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
☎️ (Cô Thanh)

© Mầm Non Hương Sen

Giúp "CON GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT" thành thạo tiếng anh trước tuổi lên 10 và nhiều phần quà hấp dẫn. Tìm hiểu thêm