Ngữ Văn Lớp 9: Từ tác phẩm ” Những ngôi sao xa xôi ” và những hiểu biết của em, hãy viết đoạn văn nghị luận ( 9-11 câu ) nêu suy nghĩ của em về vai

Ngữ Văn Lớp 9: Từ tác phẩm ” Những ngôi sao xa xôi ” và những hiểu biết của em, hãy viết đoạn văn nghị luận ( 9-11 câu ) nêu suy nghĩ của em về vai

Ngữ Văn Lớp 9:

Từ tác phẩm ” Những ngôi sao xa xôi ” và những hiểu biết của em, hãy viết đoạn văn nghị luận ( 9-11 câu ) nêu suy nghĩ của em về vai trò của tuổi trẻ Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay.Viết một bình luận

test_ai