Ngữ Văn Lớp 9: Đọc đoạn văn sau và xác định phương thức biểu đạt. Trong xã hội có muôn vàn việc làm đẹp những hành động đẹp đó là sự chi

Ngữ Văn Lớp 9: Đọc đoạn văn sau và xác định phương thức biểu đạt. Trong xã hội có muôn vàn việc làm đẹp những hành động đẹp đó là sự chi

Ngữ Văn Lớp 9:

Đọc đoạn văn sau và xác định phương thức biểu đạt.

Trong xã hội có muôn vàn việc làm đẹp những hành động đẹp đó là sự chia sẻ thấm đậm tình người với đạo lý thương người như thể thương thân ngày nay chúng ta không khó bắt gặp nhiều hoạt động tử tế giúp đỡ những người khó khăn.
Viết một bình luận

Mầm Non Hương Sen

?Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Địa chỉ: KDC Ruộng Dinh, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
☎️ (Cô Thanh)

© Mầm Non Hương Sen

Giúp "CON GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT" thành thạo tiếng anh trước tuổi lên 10 và nhiều phần quà hấp dẫn. Tìm hiểu thêm