Ngữ Văn Lớp 9: Chí nếu có ai đó làm tổn thương bạn phản bội hay lợi dụng lòng tốt của bạn xin hãy tha thứ cho họ bởi vì thế chính nhờ họ mà bạn học

Ngữ Văn Lớp 9: Chí nếu có ai đó làm tổn thương bạn phản bội hay lợi dụng lòng tốt của bạn xin hãy tha thứ cho họ bởi vì thế chính nhờ họ mà bạn học

Ngữ Văn Lớp 9:

Chí nếu có ai đó làm tổn thương bạn phản bội hay lợi dụng lòng tốt của bạn xin hãy tha thứ cho họ bởi vì thế chính nhờ họ mà bạn học được cách khoan dung

A) xác định một thành phần biệt lập và phép liên kết có trong đoạn ấy

0 bình luận về “Ngữ Văn Lớp 9: Chí nếu có ai đó làm tổn thương bạn phản bội hay lợi dụng lòng tốt của bạn xin hãy tha thứ cho họ bởi vì thế chính nhờ họ mà bạn học”

  1. A) xác định một thành phần biệt lập và phép liên kết có trong đoạn ấy
    ⇒ một thành phần biệt lập : Chả nhẽ.
    ⇒ phép liên kết : Lặp từ : bạn , họ.
    Sử dụng quan hệ từ để liên kết : Vì .

    Trả lời

Viết một bình luận