Ngữ Văn Lớp 9: Chí nếu có ai đó làm tổn thương bạn phản bội hay lợi dụng lòng tốt của bạn xin hãy tha thứ cho họ bởi vì thế chính nhờ họ mà bạn học

Ngữ Văn Lớp 9: Chí nếu có ai đó làm tổn thương bạn phản bội hay lợi dụng lòng tốt của bạn xin hãy tha thứ cho họ bởi vì thế chính nhờ họ mà bạn học

Ngữ Văn Lớp 9:

Chí nếu có ai đó làm tổn thương bạn phản bội hay lợi dụng lòng tốt của bạn xin hãy tha thứ cho họ bởi vì thế chính nhờ họ mà bạn học được cách khoan dung

A) xác định một thành phần biệt lập và phép liên kết có trong đoạn ấyViết một bình luận

test_ai