Ngữ Văn Lớp 9: Ngoài nhân vật anh thanh niên, truyện còn có các nhân vật sau: Ông hoạ sĩ Cô kĩ sư Bác lái xe Ông kĩ sư vườn rau Đồng chí nghiên cứu kh

Ngữ Văn Lớp 9: Ngoài nhân vật anh thanh niên, truyện còn có các nhân vật sau: Ông hoạ sĩ Cô kĩ sư Bác lái xe Ông kĩ sư vườn rau Đồng chí nghiên cứu kh

Ngữ Văn Lớp 9: Ngoài nhân vật anh thanh niên, truyện còn có các nhân vật sau:
Ông hoạ sĩ
Cô kĩ sư
Bác lái xe
Ông kĩ sư vườn rau
Đồng chí nghiên cứu khoa học
Em yêu thích nhân vật nào hơn cả, vì saoViết một bình luận