Ngữ Văn Lớp 9: Mn giúp em nhanh vs ạ em bình chọn ctlhn Viết đoạn văn kể chuyện theo đề tài tự chọn trong đó sử dụng cả hình thức đối thoại độc thoại

Ngữ Văn Lớp 9: Mn giúp em nhanh vs ạ em bình chọn ctlhn Viết đoạn văn kể chuyện theo đề tài tự chọn trong đó sử dụng cả hình thức đối thoại độc thoại

Ngữ Văn Lớp 9: Mn giúp em nhanh vs ạ em bình chọn ctlhn
Viết đoạn văn kể chuyện theo đề tài tự chọn trong đó sử dụng cả hình thức đối thoại độc thoại và độc thoại nội tâm (ko chép mạng)Viết một bình luận