Ngữ Văn Lớp 9: Mẹ ta không có yếm đào nón mê thay nón quai thao đội đầu rối ren tay bí tay bầu váy nhuộm bùn áo nhuộm nâu bốn mùa Cái cò… sung chát

Ngữ Văn Lớp 9: Mẹ ta không có yếm đào nón mê thay nón quai thao đội đầu rối ren tay bí tay bầu váy nhuộm bùn áo nhuộm nâu bốn mùa Cái cò… sung chát

Ngữ Văn Lớp 9: Mẹ ta không có yếm đào
nón mê thay nón quai thao đội đầu
rối ren tay bí tay bầu
váy nhuộm bùn áo nhuộm nâu bốn mùa
Cái cò… sung chát đào chua…
câu ca mẹ hát gió đưa về trời
ta đi trọn kiếp con người
cũng không đi hết mấy lời mẹ ru
Bao giờ cho tới mùa thu
trái hồng trái bưởi đánh đu giữa rằm
bao giờ cho tới tháng năm
mẹ ra trải chiếu ta nằm đếm sa
câu 1
đoạn thơ sử dụng phương thức biểu đạt gì
câu 2
tìm và viết từ láy có trong đoạn thơ
câu 3
Hình ảnh người mẹ đc gợi lên qua những chi tiết nào
câu 4
Từ”đi”trong câu thơ sau dc dùng theo nghĩa gốc hay nghĩa chuyển?Chuyển theo phương thức nào?Cho bt nghĩa của từ ‘đi’ trong câu thơ:’Ta đi trọn kiếp con người’?
câu 5
chỉ ra và nêu hiệu quả của phép tu từ trong đoạn thơ sau:
Bao giờ cho tới mùa thu
trái hồng trái bưởi đánh đu giữa rằm
câu 6 đoạn thơ gọi cho em những cảm xúc gì
Viết một bình luận

Mầm Non Hương Sen

?Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Địa chỉ: KDC Ruộng Dinh, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
☎️ (Cô Thanh)

© Mầm Non Hương Sen

Giúp "CON GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT" thành thạo tiếng anh trước tuổi lên 10 và nhiều phần quà hấp dẫn. Tìm hiểu thêm