Ngữ Văn Lớp 9: “Mặt trời xuống biển như hòn lửa. Sóng đã cài then, đêm sập cửa. Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi, Câu hát căng buồm cùng gió khơi. Hát

Ngữ Văn Lớp 9: “Mặt trời xuống biển như hòn lửa. Sóng đã cài then, đêm sập cửa. Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi, Câu hát căng buồm cùng gió khơi. Hát

Ngữ Văn Lớp 9: “Mặt trời xuống biển như hòn lửa.
Sóng đã cài then, đêm sập cửa.
Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi,
Câu hát căng buồm cùng gió khơi.
Hát rằng: cá bạc biển Đông lặng,
Cá thu biển Đông như đoàn thoi
Đêm ngày dệt biển muôn luồng sáng.
Đến dệt lưới ta, đoàn cá ơi !”
Câu 1. Nêu phương thức biểu đạt chính của hai khổ thơ trên? Cho biết bài thơ được viết theo thể thơ gì?
Câu 2. Vũ trụ được tác giả hình dung như thế nào trong câu thơ “Sóng đã cài then, đêm sập cửa”?
Câu 3. Câu hát của người dân lao động lúc đoàn thuyền ra khơi đánh cá có ý nghĩa gì?
Câu 4. Xác định một từ Hán Việt có trong câu thơ sau và nêu cách hiểu về nghĩa của từ vừa tìm được.
Đầu lòng hai ả tố nga,
Thúy Kiều là chị em là Thúy Vân.
Câu 5. Tìm và nêu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong câu thơ sau:
Mặt trời xuống biển như hòn lửa.
Sóng đã cài then, đêm sập cửa.
Viết một bình luận

Mầm Non Hương Sen

?Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Địa chỉ: KDC Ruộng Dinh, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
☎️ (Cô Thanh)

© Mầm Non Hương Sen

Giúp "CON GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT" thành thạo tiếng anh trước tuổi lên 10 và nhiều phần quà hấp dẫn. Tìm hiểu thêm