Ngữ Văn Lớp 9: Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi: ​“Tôi tin rằng, mái nhà nào cũng từng có lúc đồng nghĩa với niềm vui và cả sự bình yên. Như

Ngữ Văn Lớp 9: Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi: ​“Tôi tin rằng, mái nhà nào cũng từng có lúc đồng nghĩa với niềm vui và cả sự bình yên. Như

Ngữ Văn Lớp 9: Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:
​“Tôi tin rằng, mái nhà nào cũng từng có lúc đồng nghĩa với niềm vui và cả sự bình yên. Nhưng bạn của tôi ơi, sự bình yên của nhà không phải điều có sẵn. “Nhà” là phần cứng, còn sự bình yên, hạnh phúc, niềm vui là phần mềm. Gia đình là phần cứng, còn tình yêu và sự thấu hiểu là phần mềm.”
(Trích “Nếu biết trăm năm là hữu hạn”, Phạm Lữ Ân)
Theo em, tại sao tác giả khẳng định “sự bình yên của nhà không phải điều có sẵn”?Viết một bình luận

test_ai