Ngữ Văn Lớp 9: dịch từ ” xích hồng ” sang thuần việt

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 9: dịch từ ” xích hồng ” sang thuần việt

Trả Lời

 1. $\text{Xích hồng:}$ Về cơ bản hai từ này đều có nghĩa là màu đỏ. Nhưng vẫn có đôi chút khác biệt:
  – “Xích”: chỉ màu đỏ đậm
  – “Hồng”: chỉ sắc đỏ nhạt hơn, gần giống màu hồng
  $\rightarrow$ Xích hồng khi dịch ra thuần Việt là màu đỏ
  $@HannLyy$

  Trả lời

Viết một bình luận