Ngữ Văn Lớp 9: Câu “Gia đình là phần cứng, còn tình yêu và sự thấu hiểu là phần mềm.” thuộc kiểu câu gì xét theo cấu tạo?

Ngữ Văn Lớp 9: Câu “Gia đình là phần cứng, còn tình yêu và sự thấu hiểu là phần mềm.” thuộc kiểu câu gì xét theo cấu tạo?

Ngữ Văn Lớp 9: Câu “Gia đình là phần cứng, còn tình yêu và sự thấu hiểu là phần mềm.” thuộc kiểu câu gì xét theo cấu tạo?

0 bình luận về “Ngữ Văn Lớp 9: Câu “Gia đình là phần cứng, còn tình yêu và sự thấu hiểu là phần mềm.” thuộc kiểu câu gì xét theo cấu tạo?”

 1. Gia đình là phần cứng, còn tình yêu và sự thấu hiểu là phần mềm.
  cn1: Gia đình
  vn1: là phần cứng
  cn2: tình yêu và sự thấu hiểu
  vn2: là phần mềm
  -> Câu ghép (xét theo cấu tạo)

  Trả lời

Viết một bình luận