Ngữ Văn Lớp 9: C4 Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi : Năm mươi sáu ngày đêm bom gầm pháo giội, Ta mới hiểu thế nào là đồng đội. Đồng đội ta Là hớp n

Ngữ Văn Lớp 9: C4 Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi : Năm mươi sáu ngày đêm bom gầm pháo giội, Ta mới hiểu thế nào là đồng đội. Đồng đội ta Là hớp n

Ngữ Văn Lớp 9: C4 Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi :
Năm mươi sáu ngày đêm bom gầm pháo giội,
Ta mới hiểu thế nào là đồng đội.
Đồng đội ta
Là hớp nước uống chung
Nắm cơm bẻ nửa
Là chia nhau một trưa nắng, một chiều mưa
Chia khắp anh em một mẩu tin nhà
Chia nhau đứng trong chiến hào chật hẹp
Chia nhau cuộc đời, chia nhau cái chết.
(Giá từng thước đất, Chính Hữu)
a, Nêu nội dung chính của đoạn thơ trên?
b, Từ nội dung đoạn thơ trên, em liên tưởng đến văn bản nào trong chương trình Ngữ Văn 9 – tập 1? Nêu hoàn cảnh sáng tác của văn bản đó?
c, Ghi lại 3 dòng cuối của đoạn thơ của câu b và chỉ ra ý nghĩa biểu tượng đẹp có trong 3 câu thơ cuối bài đó.
Viết một bình luận

Mầm Non Hương Sen

?Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Địa chỉ: KDC Ruộng Dinh, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
☎️ (Cô Thanh)

© Mầm Non Hương Sen

Giúp "CON GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT" thành thạo tiếng anh trước tuổi lên 10 và nhiều phần quà hấp dẫn. Tìm hiểu thêm