Ngữ Văn Lớp 9: Bàn về cái hay của “chiếc lược ngà”,có người đã nhận xét rằng :”Chiếc lược ngà thuộc loại truyện đọc đã thấy hay,khơi dậy trong ta nhữn

Ngữ Văn Lớp 9: Bàn về cái hay của “chiếc lược ngà”,có người đã nhận xét rằng :”Chiếc lược ngà thuộc loại truyện đọc đã thấy hay,khơi dậy trong ta nhữn

Ngữ Văn Lớp 9: Bàn về cái hay của “chiếc lược ngà”,có người đã nhận xét rằng :”Chiếc lược ngà thuộc loại truyện đọc đã thấy hay,khơi dậy trong ta những tình cảm cao đẹp”.Hãy viết một đoạn văn để chứng minh rằng qua chuyện ngắn “chiếc lược ngà”,nguyễn quan sáng đã “khơi dậy trong ta những tình cảm cao đẹp”.trong đoạn văn có sử dụng ít nhất một phép tu từ vựng(phân tích phép tu từ đó)
GIÚP EM VỚI Ạ 50 là em nộp bài r ạViết một bình luận