Ngữ Văn Lớp 9: Bài làng có bao nhiêu nhân vật? Nhân vật chính là ai?

Ngữ Văn Lớp 9: Bài làng có bao nhiêu nhân vật? Nhân vật chính là ai?

Ngữ Văn Lớp 9: Bài làng có bao nhiêu nhân vật? Nhân vật chính là ai?

0 bình luận về “Ngữ Văn Lớp 9: Bài làng có bao nhiêu nhân vật? Nhân vật chính là ai?”

 1. Bài làng có bao nhiêu nhân vật?
  => Có 7 nhân vật là :
  – Ông Hai
  – Bà Hai  ( vợ ông Hai )
  – Chị Hai Dương
  – Bác Thứ
  – Bà mẹ cho con bú
  – Bà chủ nhà              
  – Cu Húc (  con trai út )
  Nhân vật chính là ai?
  => Nhân vật chính là ông Hai

  Trả lời
 2.  Bài làm có 7 nhân vật đó là:
  Ông Hai
  Bà Hai  ( vợ ông Hai )
   Chị Hai Dương
   Bác Thứ
   Bà mẹ cho con bú
   Bà chủ nhà              
   Cu Húc (  con trai út )
  Nhân vật chính là :
   ông Hai

  Trả lời

Viết một bình luận