Ngữ Văn Lớp 8: Viết một đoạn mở bài, kết bài cho đề trình bày suy nghĩ của em về vai trò tình bạn trong cuộc sống K chép mạng nếu chép mạng sẽ bc

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 8: Viết một đoạn mở bài, kết bài cho đề trình bày suy nghĩ của em về vai trò tình bạn trong cuộc sống
K chép mạng nếu chép mạng sẽ bc

Trả Lời

  1. @$\text{JoonHae}$
    MB:  Tình bạn là một thứ mà học trò ai cũng cần có. Cũng là sự chia sẻ niềm vui, nỗi buồn của học sinh với nhau và cũng là nơi nương tựa cùng tiến trong học tập. Nhìn về tổng quát, ta có thể thấy rằng tình bạn rất quan trọng đối với chúng ta .
    KB: Ta có thể thấy đó là sự quan trọng. Vì vậy vai trò của tình bạn trong cuộc sống tuổi đi học là rất quan trọng. Ta luôn cần trân trọng nó, cố gắng phát triển tình bạn đẹp. Bởi tình bạn luôn mang lại nhiều lợi ích và sự thấu hiểu lẫn nhau của học sinh .

    Trả lời

Viết một bình luận