Ngữ Văn Lớp 8: Viết một đoạn mở bài, kết bài cho đề trình bày suy nghĩ của em về vai trò tình bạn trong cuộc sống K chép mạng nếu chép mạng sẽ bc

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 8: Viết một đoạn mở bài, kết bài cho đề trình bày suy nghĩ của em về vai trò tình bạn trong cuộc sống
K chép mạng nếu chép mạng sẽ bc

Trả Lời

  1. Mở bài :
    Tình bạn ? Chắc hẳn chúng ta ai cũng có một tình bạn riêng của mình. Tình bạn là một thứ cao quý, thiêng liêng trong đời sống mà ai cũng cần có nó. Tình bạn mang lại hạnh phúc, vui vẻ và luôn phải có nhau ở bên.
    Kết bài :
    Mỗi người đều quý trọng tình bạn của mình và không bao giờ để mất được một tình bạn cao quý. Tình bạn tuy đang đẹp đến mấy nhưng cũng phải giữ lấy nó để không bị đánh mất được tình bạn của chúng ta.

    Trả lời

Viết một bình luận