Ngữ Văn Lớp 8: Viết đoạn văn hội thoại có sử dụng ít nhất 3 kiểu hành động nói đã học kể lại kỉ niệm đáng nhớ nhất của em trong dịp nghỉ hè.( phải ghi

Ngữ Văn Lớp 8: Viết đoạn văn hội thoại có sử dụng ít nhất 3 kiểu hành động nói đã học kể lại kỉ niệm đáng nhớ nhất của em trong dịp nghỉ hè.( phải ghi

Ngữ Văn Lớp 8: Viết đoạn văn hội thoại có sử dụng ít nhất 3 kiểu hành động nói đã học kể lại kỉ niệm đáng nhớ nhất của em trong dịp nghỉ hè.( phải ghi lời dẫn vào đoạn hộ thoại )
Hứa vote 5s:))
Viết một bình luận

Mầm Non Hương Sen

?Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Địa chỉ: KDC Ruộng Dinh, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
☎️ (Cô Thanh)

© Mầm Non Hương Sen

Giúp "CON GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT" thành thạo tiếng anh trước tuổi lên 10 và nhiều phần quà hấp dẫn. Tìm hiểu thêm