Ngữ Văn Lớp 8: tìm 3 từ đồng nghĩa với từ ”cảnh tỉnh”

Ngữ Văn Lớp 8: tìm 3 từ đồng nghĩa với từ ”cảnh tỉnh”

Ngữ Văn Lớp 8: tìm 3 từ đồng nghĩa với từ ”cảnh tỉnh”

0 bình luận về “Ngữ Văn Lớp 8: tìm 3 từ đồng nghĩa với từ ”cảnh tỉnh””

 1. #forkhoiz
   khái niệm từ cảnh tỉnh:
  + nghĩa đen: thức dậy, thức giấc.
  + nghĩa bóng: hiểu ra một vấn đề nào đó.
  ⇒ từ đồng nghĩa: giác ngộ, tỉnh ngộ, tỉnh lại …
  xin ctlhn, 5 vote và cảm ơn

  Trả lời

Viết một bình luận