Ngữ Văn Lớp 8: “Ta thường tới….ta cũng vui lòng” Câu 1 các câu trong đoạn trích trên thuộc kiểu câu gì ?mỗi câu được trình bày theo mục đích nói n

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 8: “Ta thường tới….ta cũng vui lòng”
Câu 1 các câu trong đoạn trích trên thuộc kiểu câu gì ?mỗi câu được trình bày theo mục đích nói nào?
Câu 2 chỉ ra và nêu tác dụng một biện pháp tu từ mà em đã học trong chương trình ngữ văn lớp 8 đc tác giả sử dụng trong đoạn trích trên

Trả Lời

 1. 1.
  – Các câu trong đoạn trích trên thuộc kiểu câu trần thuật
  – Mục đích: Trình bày, bộc lộ cảm xúc
  2.
  – BPTT so sánh: ”Ruột đau như cắt”
  – Tác dụng: làm tăng sức giá trị biểu cảm cho câ văn, nhấn mạnh lòng yêu nước cao cả của Trần Quốc Tuấn, ông đau xót cho vận mệnh đất nước lúc bấy giờ

  Trả lời
 2. Câu 1 các câu trong đoạn trích trên thuộc kiểu câu gì ?
  =>thuộc kiểu câu ”trần thuật”
  mỗi câu được trình bày theo mục đích nói nào?
  =>bộc lộ cảm xúc căm hận,đau khổ trước cảnh đất nước không còn,nói lên khao khét mong được đánh giặc,mở lại bình yên,hòa bình của Trần Quốc Tuấn.
  Câu 2 chỉ ra và nêu tác dụng một biện pháp tu từ mà em đã học trong chương trình ngữ văn lớp 8 đc tác giả sử dụng trong đoạn trích trên
  bptt:cảm thán
  tác dụng:thể hiện lòng căm thù,oán hận,muốn lột da,uống máu những kẻ thù đã đánh và xâm chiếm nước ta.

  Trả lời

Viết một bình luận