Ngữ Văn Lớp 8: Phần I. Trắc nghiệm: 2.0 điểm Hãy chọn phương án trả lời đúng và viết chữ cái đứng trước phương án đó vào bài làm. cấu trúc trả lờ

Ngữ Văn Lớp 8: Phần I. Trắc nghiệm: 2.0 điểm Hãy chọn phương án trả lời đúng và viết chữ cái đứng trước phương án đó vào bài làm. cấu trúc trả lờ

Ngữ Văn Lớp 8: Phần I. Trắc nghiệm: 2.0 điểm
Hãy chọn phương án trả lời đúng và viết chữ cái đứng trước phương án đó vào bài làm. cấu trúc trả lời 1c,2d,3f,4g……
Câu 1. Các từ: HỒI HỌP, HY VỌNG, ƯỚC MONG,… thuộc trường từ vựng
A. trạng thái tâm lí của con người. C. hoạt động của các giác quan để cảm giác.
B. hoạt động trí tuệ. D. hoạt động thay đổi tư thế.
Câu 2. Hai câu thơ sau, tác giả sử dụng biện pháp tu từ gì ?
NGÔI TRƯỜNG ƠI CHÚNG TÔI ĐÃ VỀ ĐÂY.
A. So sánh B. Điệp ngữ C. Hoán dụViết một bình luận