Ngữ Văn Lớp 8: Thế nào là hội thoại ? Vai xã hội trong hội thoại là gì

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 8:

Thế nào là hội thoại ? Vai xã hội trong hội thoại là gì

Trả Lời

 1. Thế nào là hội thoại ?
  → Hội thoại là hoạt động của con người dùng ngôn ngữ để giao tiếp.
  Vai xã hội trong hội thoại là gì ?
  → Vai xã hội là vị trí của người tham gia hội thoại đối với người khác trong cuộc hội thoại đó. (vai xã hội được xác định bằng các quan hệ xã hội).

  Trả lời
 2. +Hội thoại là hoạt động giao tiếp giữa hai hoặc nhiều người. Phát triển các kỹ năng giao tiếp và các phép xã giao  một phần quan trọng của việc xã hội hóa. Phát triển các kỹ năng hội thoại trong một ngôn ngữ mới thường  trọng tâm của việc dạy và học ngôn ngữ.
  +Vai trò xã hội là
  -Tình cảm khi tham gia hội thoại
  -Vị thế khi tham gia hội thoại
  – Quan hệ 

  Trả lời

Viết một bình luận