Ngữ Văn Lớp 8: Em hãy cho biết về xuất thân, tư chất, tính cách, công trạng của vua Lí Thái Tổ

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 8:

Em hãy cho biết về xuất thân, tư chất, tính cách, công trạng của vua Lí Thái Tổ

Trả Lời

 1. Xuất thân :
  là một bộ quan cao cấp dưới triều nhà Lê năm 1009 nhân khi vị vua cuối cùng của Nhà tiền lê là Lê Long Định qua đời con trai cầu nhỏ ông cùng lực lượng của Đào Cam Mộc vào Vạn Hạnh cước môi và tự xưng là hoàng đế
  Tư chất
  Thông minh, học rộng, học một hiểu mười, có Chân mệnh thiên tử từ bé
  Tính cách:
  Nhân ngoạ triều thất đức , hiệp điềm tốt sét đánh thành chữ , ứng mệnh trời, Thuận lòng người.
  trandao0304@hoidap247

  Trả lời
 2. +Xuất thân  là một võ quan cao cấp dưới triều Nhà Tiền Lê, năm 1009, nhân khi vị vua cuối cùng của nhà Tiền Lê là Lê Long Đĩnh qua đời, con trai còn nhỏ,  Công Uẩn cùng lực lượng của Đào Cam Mộc và Vạn Hạnh cướp ngôi và tự phong làm hoàng đế.
  +Tư chất là người thông minh,cs chí lớn,lập đc nhiều chiến công
  + Tính cách: rộng rãi

  Trả lời

Viết một bình luận