Ngữ Văn Lớp 8: Đều gì quan trọng nhất trong một lời xin lỗi? Vì sao?

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 8:

Đều gì quan trọng nhất trong một lời xin lỗi? Vì sao?

Trả Lời

  1. Đều  quan trọng nhất  của xin lỗi! Hai từ cũng thật quen thuộc nhưng trong cuộc sống có rất nhiều người không bao giờ nhắc đến nó và cũng có những người lạm dụng nó một cách thái quá. Vậy, “xin lỗi” là gì mà lại là một vấn đề mà trong xã hội hiện nay lại luôn tranh luận về nó.

    Trả lời

Viết một bình luận