Ngữ Văn Lớp 8: Chỉ rõ và nêu tác dụng của biện pháp tu từ ẩn dụ trong ví dụ sau : Những chiếc xe từ trong bom rơi Đã về đây họp thành t

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 8:

Chỉ rõ và nêu tác dụng của biện pháp tu từ ẩn dụ trong ví dụ sau :

Những chiếc xe từ trong bom rơi

Đã về đây họp thành tiểu đội

Gặp bè bạn suốt dọc đường đi tới

Bắt tay nhau qua cửa kính vỡ rồi

Bếp Hoàng Cầm ta dựng giữa trời

Chung bát đũa nghĩa là gia đình đấy

Võng mắc chông chênh đường xe chạy

Lại đi lại đi trời xanh thêm

Chỉ rõ từng biện pháp tu từ ẩn dụ phẩm chất , hình thức , cách thức

Trả Lời

 1. -Ẩn dụ: Hình ảnh ẩn dụ ” trời xanh thêm” trong câu thơ”Lại đi lại đi trời xanh thêm”.
  ⇒Tác dụng: nhằm thể hiện sự chủ động, hăng hái, khẩn trương, không ngừng tiến lên phía trước, niềm tin, niềm lạc quan, tin tưởng vào tương lai của đất nước.

  Trả lời
 2. Ẩn dụ: trời xanh thêm, là ẩn dụ hình thức
  Tác dụng:
  Tăng sức gợi hình, gợi cảm, làm câu thơ hay hơn, sinh động hơn. 
  Nhấn mạnh niềm tin vào tương lai tươi sáng của đất nước
  Bộc lộ niềm tin tưởng, tự hào của tác giả vào tương lai đất nước. 

  Trả lời

Viết một bình luận