Ngữ Văn Lớp 8: Các bài văn cuối học kì 2 là bài văn loại gì ạ lớp 8 ( bài văn chiếm 5 điểm )

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 8:

Các bài văn cuối học kì 2 là bài văn loại gì ạ lớp 8 ( bài văn chiếm 5 điểm )

Trả Lời

  1. Đề 1 : Giới thiệu về Tác gỉa Tế Hanh và chứng minh nhận  định sau ” bài thơ Quê Hương của Tế Hanh đã vẽ ra một bức tranh tươi sáng sinh động về một làng quê miền biển ….”
    Đề 2 : Tình yêu quê hương tha thiết của Tế Hanh trong bài thơ Quê Hương
    Đề 3 : Giới thiệu về tác giả Hồ Chí Minh và chứng minh tình yêu thiên nhiên đến say mê của Bác qua bài thơ Ngắm Trăng 
    Đề 4 : Giới thiệu về tác giả Hồ Chí Minh và chứng minh phong thái ung dung , lạc quan của Bác trong cuộc sống cách mạng đầy gian khổ trong bài thơ Tức Cảnh Pác Bó 

    Trả lời

Viết một bình luận