Ngữ Văn Lớp 8: 3. Cho biết câu trần thuật sau dùng để làm gì? Họ đón lấy những giọt mưa với nỗi sung sướng thầm lặng 4.Trật tự từ tro

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 8:

3. Cho biết câu trần thuật sau dùng để làm gì?

Họ đón lấy những giọt mưa với nỗi sung sướng thầm lặng

4.Trật tự từ trong câu sau thể hiện điều gì?

Sống với roi vọt và bóng tối, họ thèm ánh sáng mặt trời, thèm mưa, thèm có cây

ai bíc chỉ tui dới

Trả Lời

 1. $3.$Cho biết câu trần thuật sau dùng để làm gì?
  ” Họ đón lấy những giọt mưa với nỗi sung sướng thầm lặng ” .
  $→$ Câu trần thuật sau dùng để kể , tường thuật lại sự việc mà họ đã đón lấy những giọt mưa .
  $4.$ Trật tự từ trong câu sau thể hiện điều gì?
  “Sống với roi vọt và bóng tối, họ thèm ánh sáng mặt trời, thèm mưa, thèm có cây”.
  $→$ Trật tự từ trong câu sau thể hiện  âm ngữ được đảm bảo chặt chẽ ,giúp cho các câu liên kết với nhau , nhấn mạnh được hình ảnh của sự vật .

  Trả lời
 2. Câu 3:
  Họ đón lấy những giọt mưa với nỗi sung sướng thầm lặng.
  – từ ngữ thể hiện: ko có
  – Kết thúc bằng dấu chấm
  – Chức năng: dùng để miêu tả, nhận định
  Câu 4:
  Nhấn mạnh hình ảnh, đặc điểm của sự vật, hiện tượng.
  #nguyentanphat

  Trả lời

Viết một bình luận