Ngữ Văn Lớp 8: 1.Khoanh tròn chữ cái trước ngữ cố định ? A.Hòn đá thử vàng B.Khổ một nỗi là C.Trăng tủi hoa sầu 2.Khoanh t

Ngữ Văn Lớp 8: 1.Khoanh tròn chữ cái trước ngữ cố định ? A.Hòn đá thử vàng B.Khổ một nỗi là C.Trăng tủi hoa sầu 2.Khoanh t

Ngữ Văn Lớp 8:

1.Khoanh tròn chữ cái trước ngữ cố định ?

A.Hòn đá thử vàng

B.Khổ một nỗi là

C.Trăng tủi hoa sầu

2.Khoanh tròn chữ cái trước cụm động từ

A.Ba thúng gạo nếp

B.Đùa nghịch ở sau nhà

C.Vẫn còn đang trẻ như một thanh niên

0 bình luận về “Ngữ Văn Lớp 8: 1.Khoanh tròn chữ cái trước ngữ cố định ? A.Hòn đá thử vàng B.Khổ một nỗi là C.Trăng tủi hoa sầu 2.Khoanh t”

Viết một bình luận