Ngữ Văn Lớp 8: Nêu những biểu hiện của lòng yêu nước ở thời kì hòa bình hiện nay(ko chép mạng)

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 8: Nêu những biểu hiện của lòng yêu nước ở thời kì hòa bình hiện nay(ko chép mạng)

Trả Lời

 1. Những biểu hiện của lòng yêu nước ở thời kì hòa bình hiện nay :
  – Cố gắng ra sức học tập góp phần xây dựng đất nước lớn mạnh, giàu đẹp.
  – Tuyên truyền cho bạn bè năm châu biết đến xứ sở Việt Nam xinh đẹp này.
  – Tích cực tìm hiểu các phong tục truyền thống, lịch sử để hiểu hơn về đất nước.
  – Tham gia các hoạt động văn hóa truyền thống để trau dồi kiến thức.
  -> Biểu hiện của lòng yêu nước trong thời kì này.
  #Tâm

  Trả lời

Viết một bình luận