Ngữ Văn Lớp 8: nêu hoàn cảnh sáng tác bài thơ ” Quê hương “- của Tế Hanh

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 8: nêu hoàn cảnh sáng tác bài thơ ” Quê hương “- của Tế Hanh

Trả Lời

  1. Bài thơ được viết năm 1939 khi Tế Hanh đang học tại Huế. Bài thơ được viết trong nỗi nhớ quê hương da diết (1 làng chài ven biển). Bài thơ được rút trong tập “Nghẹn ngào” năm 1939 và sau đó được in trong tập “Hoa niên” (1945)

    Trả lời

Viết một bình luận