Ngữ Văn Lớp 8: Lũ chúng tôi Bọn người tứ xứ, Gặp nhau hồi chưa biết chữ Quen nhau từ buổi Một hai Súng bắn chưa quen, Quân sự mươi bài Lòng vẫn cười v

Ngữ Văn Lớp 8: Lũ chúng tôi Bọn người tứ xứ, Gặp nhau hồi chưa biết chữ Quen nhau từ buổi Một hai Súng bắn chưa quen, Quân sự mươi bài Lòng vẫn cười v

Ngữ Văn Lớp 8: Lũ chúng tôi
Bọn người tứ xứ,
Gặp nhau hồi chưa biết chữ
Quen nhau từ buổi Một hai
Súng bắn chưa quen,
Quân sự mươi bài
Lòng vẫn cười vui kháng chiến
Lột sắt đường tàu,
Rèn thêm đao kiếm,
Áo vải chân không,
Đi lùng giặc đánh.
(Nhớ Hồng Nguyên 1948?)
1) Xác định văn bản trên được viết theo thể thơ nào?
2) xác định từ loại của 2 từ chưa ( Súng bắn chưa quen) và Lột (Lột sắt đường tàu)
3) nội dung chính
Viết một bình luận

Mầm Non Hương Sen

?Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Địa chỉ: KDC Ruộng Dinh, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
☎️ (Cô Thanh)

© Mầm Non Hương Sen

Giúp "CON GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT" thành thạo tiếng anh trước tuổi lên 10 và nhiều phần quà hấp dẫn. Tìm hiểu thêm