Ngữ Văn Lớp 8: Xét về mục đích nói, câu văn: “Và càng đọc, trong lòng tôi càng tràn đầy tinh thần lành mạnh và hăng hái” thuộc kiểu câu gì? Lí do

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 8: Xét về mục đích nói, câu văn: “Và càng đọc, trong lòng tôi càng tràn đầy tinh thần lành mạnh và hăng hái” thuộc kiểu câu gì? Lí do

Trả Lời

  1. Xét về mục đích nói, câu văn: “Và càng đọc, trong lòng tôi càng tràn đầy tinh thần lành mạnh và hăng hái” thuộc kiểu câu trần thuật .
    Kết thúc câu là dấu chấm câu. 
    Dùng để bộc lộ cảm xúc .

    Trả lời

Viết một bình luận