Ngữ Văn Lớp 8: Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi: Tỉ lệ thanh thiếu niên hút thuốc lá ở các thành phố lớn nước ta ngang với tỉ lệ các thành p

Ngữ Văn Lớp 8: Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi: Tỉ lệ thanh thiếu niên hút thuốc lá ở các thành phố lớn nước ta ngang với tỉ lệ các thành p

Ngữ Văn Lớp 8: Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:
Tỉ lệ thanh thiếu niên hút thuốc lá ở các thành phố lớn nước ta ngang với tỉ lệ các thành phố Âu-Mĩ. Chỉ có khác là với một thanh niên Mĩ, 1 đô la mua được một bao thuốc lá là một khoản tiền nhỏ, còn đối với một thiếu niên Việt Nam, muốn có 15 000 mua một bao 555 – vì đã hút là phải hút thuốc sang – chỉ có một cách là trộm cắp. Trộm một lần, quen tay. Từ điếu thuốc sang cốc bia rồi đến ma túy, con đường phạm pháp thực ra đã mở đầu với điếu thuốc.
(Ôn dịch, thuốc lá – Nguyễn Khắc Viện)
a. Vấn đề mà tác giả muốn đề cập đến trong đoạn văn trên là gì?
b. Chỉ ra câu chủ đề của đoạn văn?
c. Dấu gạch ngang trong câu sau có tác dụng gì: Chỉ có khác là với một thanh niên Mĩ, 1 đô la mua được một bao thuốc lá là một khoản tiền nhỏ, còn đối với một thiếu niên Việt Nam, muốn có 15 000 mua một bao 555 – vì đã hút là phải hút thuốc sang – chỉ có một cách là trộm cắp.

0 bình luận về “Ngữ Văn Lớp 8: Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi: Tỉ lệ thanh thiếu niên hút thuốc lá ở các thành phố lớn nước ta ngang với tỉ lệ các thành p”

  1. A.So sánh tình hình hút thuốc lá ở nước ta với các nước Âu – Mĩ 
    B.Tỉ lệ thanh thiếu niên hút thuốc lá ở các thành phố lớn nước ta ngang với tỉ lệ các thành phố Âu-Mĩ.  
    C. Dùng để giải thích

    Trả lời

Viết một bình luận