Ngữ Văn Lớp 8: Chỉ ra các phép từ từ liệt kê có trong bài Nước Đại Việt ta.

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 8: Chỉ ra các phép từ từ liệt kê có trong bài Nước Đại Việt ta.

Trả Lời

 1. Từ Triệu , Đinh , Lí ,Trần , bao đời gây nền độc lập ,
       Cùng Hán , Đường , tống ,Nguyên , mỗi bên xưng đế một phương .
  – So sánh nước Đại Việt ta bằng với kẻ thù : quan hệ ngang hàng , phụ thuộc đó là điều đáng tự hào của dân tộc ta với dân tộc khác đặc biệt là với triều đại phong kiến . Khẳng định nước Đại Việt ta là quốc gia có độc lập , chủ quyền

  Trả lời
 2. – Phép tu từ liệt kê có trong bài “Nước Đại Việt ta” :
  + Từ Triệu, Đinh,Lí, Trần bao đời gây nền độc lập.
  + Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên, mỗi bên xưng đế một phương.
  -> Tác dụng : liệt kê các triều đại ở Việt Nam và Trung Quốc để nhấn mạnh rằng các triều đại ở Việt Nam có thể sánh ngang với các triều địa ở Trung Quốc.
  + Lưu Công tham công nên thất bại
  Triệu Tiết thích lớn phải tiêu vong
  Cửa Hàm Tử bắt sống Toa Đô
  Sông Bạch Đằng giết tươi Ô Mã.
  -> Tác dụng : nêu ra những người có ý định xâm phạm bờ cõi nước và sự thảm hại của kẻ thù đồng thời nhấn mạnh lòng yêu nước và chiến công vang dội của đất nước.
  #Tâm
     

  Trả lời

Viết một bình luận