Ngữ Văn Lớp 8: Câu văn”Đôi mắt ông đỏ hoe.nước mắt ông giàn giụa,đôi môi tái nhợt,áo quần tả tơi” sử dụng BPTT nào?Nêu giá trị của BPTT dó trong việc

Ngữ Văn Lớp 8: Câu văn”Đôi mắt ông đỏ hoe.nước mắt ông giàn giụa,đôi môi tái nhợt,áo quần tả tơi” sử dụng BPTT nào?Nêu giá trị của BPTT dó trong việc

Ngữ Văn Lớp 8: Câu văn”Đôi mắt ông đỏ hoe.nước mắt ông giàn giụa,đôi môi tái nhợt,áo quần tả tơi” sử dụng BPTT nào?Nêu giá trị của BPTT dó trong việc thể hiện nội dung?
Viết một bình luận

Mầm Non Hương Sen

?Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Địa chỉ: KDC Ruộng Dinh, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
☎️ (Cô Thanh)

© Mầm Non Hương Sen

Giúp "CON GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT" thành thạo tiếng anh trước tuổi lên 10 và nhiều phần quà hấp dẫn. Tìm hiểu thêm