Ngữ Văn Lớp 8: Câu 1: (2 điểm) Chép lại nguyên văn bài thơ Đi đường của Hồ Chí Minh (phần dịch thơ). Nêu khái quát về nội dung và nghệ thuật của bài

Ngữ Văn Lớp 8: Câu 1: (2 điểm) Chép lại nguyên văn bài thơ Đi đường của Hồ Chí Minh (phần dịch thơ). Nêu khái quát về nội dung và nghệ thuật của bài

Ngữ Văn Lớp 8: Câu 1: (2 điểm)
Chép lại nguyên văn bài thơ Đi đường của Hồ Chí Minh (phần dịch thơ). Nêu khái quát về nội dung và nghệ thuật của bài thơ.
Giúp mình với
Viết một bình luận

Mầm Non Hương Sen

?Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Địa chỉ: KDC Ruộng Dinh, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
☎️ (Cô Thanh)

© Mầm Non Hương Sen

Giúp "CON GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT" thành thạo tiếng anh trước tuổi lên 10 và nhiều phần quà hấp dẫn. Tìm hiểu thêm