Ngữ Văn Lớp 8: ” Cái đầu lão quẹo về một bên và cái miệng móm mém của lão mếu như con nít ” phân tích cấu tạo của câu ghép?? nêu mối quan hệ giữa các

Ngữ Văn Lớp 8: ” Cái đầu lão quẹo về một bên và cái miệng móm mém của lão mếu như con nít ” phân tích cấu tạo của câu ghép?? nêu mối quan hệ giữa các

Ngữ Văn Lớp 8: ” Cái đầu lão quẹo về một bên và cái miệng móm mém của lão mếu như con nít ” phân tích cấu tạo của câu ghép?? nêu mối quan hệ giữa các vế trong câu ghép??

0 bình luận về “Ngữ Văn Lớp 8: ” Cái đầu lão quẹo về một bên và cái miệng móm mém của lão mếu như con nít ” phân tích cấu tạo của câu ghép?? nêu mối quan hệ giữa các”

 1. Câu ghép gồm 2 vế : 
  _Vế 1 : Cái đầu lão quẹo về một bên 
  *Chủ ngữ : cái đầu lão 
   Vị ngữ : quẹo về một bên 
  _Từ nối :
  *như
  _Vế 2 : Cái miếng móm mém của lão mếu như con nít 
  *Chủ ngữ 1 : cái miệng móm mém của lão mếu
   Vị ngữ 1 : con nít 
  _Chủ ngữ 2 : Cái miệng móm mém của lão 
   Vị ngữ 2 : mếu 
  _Chủ ngữ 3 : Cái miệng 
   Vị ngữ 3 : móm mém  
  Mối quan hệ : 
  _Đồng thời 
  #Lian 

  Trả lời
 2. Cái đầu lão / quẹo về một bên và cái miệng móm mém của lão/ mếu như con nít
  chủ ngữ 1               vị ngữ 1                      chủ ngữ 2                                 vị ngữ 2 
  mối quan hệ giữa các vế câu : đồng thời 

  Trả lời

Viết một bình luận