Ngữ Văn Lớp 8: Xác định CN VN trong câu văn in đậm. Cho biết,xét theo cấu tạo, câu văn đó thuộc kiểu câu gì? Tôi lục hết túi nọ,túi kia, không có lấy

Ngữ Văn Lớp 8: Xác định CN VN trong câu văn in đậm. Cho biết,xét theo cấu tạo, câu văn đó thuộc kiểu câu gì? Tôi lục hết túi nọ,túi kia, không có lấy

Ngữ Văn Lớp 8: Xác định CN VN trong câu văn in đậm. Cho biết,xét theo cấu tạo, câu văn đó thuộc kiểu câu gì?
Tôi lục hết túi nọ,túi kia, không có lấy một xu,không có cả khăn tay,chẳng có gì hết
Viết một bình luận

Mầm Non Hương Sen

?Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Địa chỉ: KDC Ruộng Dinh, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
☎️ (Cô Thanh)

© Mầm Non Hương Sen

Giúp "CON GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT" thành thạo tiếng anh trước tuổi lên 10 và nhiều phần quà hấp dẫn. Tìm hiểu thêm