Ngữ Văn Lớp 8: 2.Phân tích tác dụng của biện pháp tu từ trong câu sau: Chiếc thuyền nhẹ hăng như con trấn mã phang mái chèo mạnh mẽ vượt trường giang.

Ngữ Văn Lớp 8: 2.Phân tích tác dụng của biện pháp tu từ trong câu sau: Chiếc thuyền nhẹ hăng như con trấn mã phang mái chèo mạnh mẽ vượt trường giang.

Ngữ Văn Lớp 8: 2.Phân tích tác dụng của biện pháp tu từ trong câu sau:
Chiếc thuyền nhẹ hăng như con trấn mã phang mái chèo mạnh mẽ vượt trường giang. Cánh buồm giương to như mảnh hòn làng . rướn thân trắng bao la thâu góp gió
Viết một bình luận

Mầm Non Hương Sen

?Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Địa chỉ: KDC Ruộng Dinh, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
☎️ (Cô Thanh)

© Mầm Non Hương Sen

Giúp "CON GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT" thành thạo tiếng anh trước tuổi lên 10 và nhiều phần quà hấp dẫn. Tìm hiểu thêm