Ngữ Văn Lớp 7: Yếu tố từ ”tiểu” trong từ Hán Việt có nghĩa là nhỏ hay ở mức thấp . Hãy giải nghĩa từng từ và đặt câu với mỗi từ có yếu tố ”tiểu” :

Ngữ Văn Lớp 7: Yếu tố từ ”tiểu” trong từ Hán Việt có nghĩa là nhỏ hay ở mức thấp . Hãy giải nghĩa từng từ và đặt câu với mỗi từ có yếu tố ”tiểu” :

Ngữ Văn Lớp 7: Yếu tố từ ”tiểu” trong từ Hán Việt có nghĩa là nhỏ hay ở mức thấp . Hãy giải nghĩa từng từ và đặt câu với mỗi từ có yếu tố ”tiểu” :tiểu ban , tiểu mục, tiểu kết, tiểu thương, tiểu phẫu
Viết một bình luận

Mầm Non Hương Sen

?Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Địa chỉ: KDC Ruộng Dinh, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
☎️ (Cô Thanh)

© Mầm Non Hương Sen

Giúp "CON GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT" thành thạo tiếng anh trước tuổi lên 10 và nhiều phần quà hấp dẫn. Tìm hiểu thêm