Ngữ Văn Lớp 7: Viết Mở bài Cảm nghĩ về người thân(mẹ) KHÔNG CHÉP MẠNG Mở bải: – Giới thiệu được người mẹ mà em yêu quý nhất. – Tình cảm, ấn tượng của

Ngữ Văn Lớp 7: Viết Mở bài Cảm nghĩ về người thân(mẹ) KHÔNG CHÉP MẠNG Mở bải: – Giới thiệu được người mẹ mà em yêu quý nhất. – Tình cảm, ấn tượng của

Ngữ Văn Lớp 7: Viết Mở bài Cảm nghĩ về người thân(mẹ)
KHÔNG CHÉP MẠNG
Mở bải:
– Giới thiệu được người mẹ mà em yêu quý nhất.
– Tình cảm, ấn tượng của em về mẹ.Viết một bình luận

test_ai