Ngữ Văn Lớp 7: Viết đoạn văn khoảng 10 câu nêu cảm nhận của em về khổ thơ cuối bài thơ “Tiếng gà trưa” (Xuân Quỳnh). Trong đoạn có sử dụng đại từ (gạc

Ngữ Văn Lớp 7: Viết đoạn văn khoảng 10 câu nêu cảm nhận của em về khổ thơ cuối bài thơ “Tiếng gà trưa” (Xuân Quỳnh). Trong đoạn có sử dụng đại từ (gạc

Ngữ Văn Lớp 7: Viết đoạn văn khoảng 10 câu nêu cảm nhận của em về khổ thơ cuối bài thơ “Tiếng gà trưa” (Xuân Quỳnh). Trong đoạn có sử dụng đại từ (gạch chân và chú thích rõ). Giúp mik đi mik lạy các bạnViết một bình luận

test_ai