Ngữ Văn Lớp 7: Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý. Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. Nhưng cũng có khi

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 7: Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý. Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm. Bổn phận của chúng ta là làm cho những của quý kín đáo ấy đều được đưa ra trưng bày. Nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến.
– Nội dung chính của đoạn văn trên

Trả Lời

 1. =>  Nội dung chính: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta là những thứ của quý, cũng được trưng bày trong tủ kính hay cất giấu trong rương hòm. Và cho thấy bổn phận của chúng ta phải bảo vệ và nối tiếp thứ của quý ấy.
  $#Sano$

  Trả lời
 2. Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý. Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm. Bổn phận của chúng ta là làm cho những của quý kín đáo ấy đều được đưa ra trưng bày. Nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến.
  Nội dung chính của đoạn văn trên: Nhiệm vụ của tất cả mọi người là phải làm cho tinh thần yêu nước được đưa ra, phải thể hiện nó bằng những việc làm cụ thể. Ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của mọi người đều được thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến.
  <CHÚC BẠN HỌC TỐT>

  Trả lời

Viết một bình luận