Ngữ Văn Lớp 7: Qua vb sống chết mặc bay nêu cảm nhận của em về tình cảnh của nhân dân trong hoàn cảnh lúc bấy giờ KHÔNG MẠNG , MẠNG = BÁO CÁO TỚ CẢM Ơ

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 7: Qua vb sống chết mặc bay nêu cảm nhận của em về tình cảnh của nhân dân trong hoàn cảnh lúc bấy giờ
KHÔNG MẠNG , MẠNG = BÁO CÁO
TỚ CẢM ƠN, CHIỀU ẤM-

Trả Lời

  1. Qua văn bản “Sống chết mặc bay”, Phạm Duy Tốn đã khắc hoạ hình ảnh nhân vật một cách sinh động, xây dựng tình huống tương phản: người dân tương phản với viên quan phụ mẫu. Trong khi nhân dân đang gắng hết sức mình để hộ đê, không khí nhốn nháo, căng thẳng thì trong đình vững chãi, tĩnh mịch, đám quan lại đang hào hứng đánh bài. Văn bản đã thể hiện sự đồng cảm, thương xót cho người dân trong cảnh ngập lụt. Đồng thời lên án sự tàn nhẫn, vô lương tâm của bọn quan lại trước cảnh nghìn sầu muôn thảm ngoài kia. Đọc xong vb, ta thấy đồng cảm cho tình cảnh thê thảm của nhân dân trước thiên tai, ngập lụt.
    XIN HAY NHẤT Ạ
                                                        

    Trả lời

Viết một bình luận