Ngữ Văn Lớp 7: viết một đoạn văn ngắn từ 7 đến 10 dòng nêu những việc làm của nhân dân ta thể hiện tinh thần đoàn kết trong đại dịch covid 19

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 7:

viết một đoạn văn ngắn từ 7 đến 10 dòng nêu những việc làm của nhân dân ta thể hiện tinh thần đoàn kết trong đại dịch covid 19

Giúp e vs tuần sau thi r mn ơi (((;ꏿ_ꏿ;)))

Trả Lời

  1. Trong thờ gian dịch bệnh vừa qua,chúng ta đã thấy được nhân dân ta thể hiện tinh thần đoàn kết trong đại dịch covid 19.Đoàn kết  là hội tụ lại, họp lại một cách hiệu quả, “Kết thành một khối thống nhất, cùng hoạt động vì một mục đích chung” không chia rẽ.Nhiều chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã được ban hành để kịp thời ứng phó với những diễn biến mới của “quân địch”; các biện pháp ngăn chặn, cách ly tại địa bàn dân cư và các cơ sở kinh doanh dịch vụ đã được triển khai nhằm cô lập, triệt tiêu và ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Nhân dân ta đã có những việc làm đẹp để chung tay đẩy lùi đại dịch covid 19 như:rửa tay sát khuẩn,không tụ tập nơi đông người,……Đó là những hành động tốt đẹp giúp cho dịch bệnh ngày càng đẩy lùi xa hơn.Tóm lại, đó chính là tinh thần yêu nước,tinh thần đoàn kết của dân tộc ở nước Việt Nam
    xin 5 sao và câu trả lời hay nhất

    Trả lời

Viết một bình luận